Tags
Language
Tags
July 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Computer Vision – ECCV 2020 (Repost)

Posted By: AvaxGenius
Computer Vision – ECCV 2020 (Repost)

Computer Vision – ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23–28, 2020, Proceedings, Part XXVIII by Andrea Vedaldi
English | PDF | 2020 | 8030 Pages | ISBN : 3030586030 | 149.5 MB

The 30-volume set, comprising the LNCS books 12346 until 12375, constitutes the refereed proceedings of the 16th European Conference on Computer Vision, ECCV 2020, which was planned to be held in Glasgow, UK, during August 23-28, 2020. The conference was held virtually due to the COVID-19 pandemic.
The 1360 revised papers presented in these proceedings were carefully reviewed and selected from a total of 5025 submissions. The papers deal with topics such as computer vision; machine learning; deep neural networks; reinforcement learning; object recognition; image classification; image processing; object detection; semantic segmentation; human pose estimation; 3d reconstruction; stereo vision; computational photography; neural networks; image coding; image reconstruction; object recognition; motion estimation.

LEARN NORWEGIAN FOR HIGHER INTERMEDIATES: WORD SEARCHES WITH 750 + INTERMEDIATE WORDS

Posted By: Free butterfly
LEARN NORWEGIAN FOR HIGHER INTERMEDIATES: WORD SEARCHES WITH 750 + INTERMEDIATE WORDS

LEARN NORWEGIAN FOR HIGHER INTERMEDIATES: WORD SEARCHES WITH 750 + INTERMEDIATE WORDS by Lingua Master Publications
English | 2021 | ISBN: N/A | ASIN: B09MWLTWVM | 100 pages | PDF | 64 Mb

Professional PowerPoint-Presentation Design & Animation

Posted By: ELK1nG
Professional PowerPoint-Presentation Design & Animation

Professional PowerPoint-Presentation Design & Animation
MP4 | Video: h264, 1280x720 | Audio: AAC, 44.1 KHz, 2 Ch
Genre: eLearning | Language: English + srt | Duration: 26 lectures (2h 25m) | Size: 1.65 GB

Learn everything you need to design PowerPoint Presentation Slides , Animations , Infographics , Logos & Videos so on

Collection : Assimil - Sans peine et Perfectionnement

Posted By: TimMa
Collection : Assimil - Sans peine et Perfectionnement

Collection : Assimil - Sans peine et Perfectionnement
Français/Multilingue | PDF+MP3@192 kbps | 56 books | 14.1 GB

Assimil est une maison d'édition française d'enseignement des langues, fondée en 1929 par Alphonse Chérel.
La publication, la même année, de l'Anglais Sans Peine connaît immédiatement un considérable succès, en même temps qu'elle pose les fondements de la méthode Assimil. …

NLP for alle (Norwegian Edition)

Posted By: Maks_tir
NLP for alle (Norwegian Edition)

NLP for alle (Norwegian Edition) by Gillian Godtfredsen, Melinda Merunada
Norsk | ISBN: N/A | ASIN: B01KCMMMNS | 201 pages | EPUB | August 12, 2016 | 1.45 Mb

Norwegian: A Comprehensive Grammar

Posted By: arundhati
Norwegian: A Comprehensive Grammar

Philip Holmes, "Norwegian: A Comprehensive Grammar "
English | ISBN: 0415831369 | 2018 | 566 pages | EPUB, PDF | 5 MB + 3 MB

Sønnekår: En reise inn i Fars hjerte

Posted By: Grev27
Sønnekår: En reise inn i Fars hjerte

M. James Jordan, "Sønnekår: En reise inn i Fars hjerte"
Norsk | ISBN: 0994101686 | February 3, 2015 | EPUB | 208 pages | 646.45 KB

Trender for idrettspsykologisk forskning i Skandinavia by Haugen, Tommy; Høigaard, Rune

Posted By: lengen
Trender for idrettspsykologisk forskning i Skandinavia by Haugen, Tommy; Høigaard, Rune

Trender for idrettspsykologisk forskning i Skandinavia by Haugen, Tommy; Høigaard, Rune
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 265 Pages | PDF | 1.88 MB

(other language)
Idrett og idrettspsykologiske prestasjoner er en viktig del av den skandinaviske kulturen. Psykologiske faktorer har vist seg å ha stor betydning for både deltagelse og prestasjoner i idrett. Idrettspsykologi handler om nettopp disse faktorene. I denne vitenskapelige antologien presenteres for første gang mangfoldet i den idrettspsykologiske forskningen i Skandinavia.

Norge etter 22. juli : Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn by Bakkevig, Trond; Bivand Erda

Posted By: lengen
Norge etter 22. juli : Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn by 	Bakkevig, Trond; Bivand Erda

Norge etter 22. juli : Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn by Bakkevig, Trond; Bivand Erda
Norsk/English | 2018 | ISBN: N/A | 241 Pages | PDF | 1.22 MB

"At the time of this book’s publication, almost seven years have passed since the dramatic and brutal terror attacks at Norway’s Government Headquarters in Oslo and the island of Utøya on 22 July 2011. How have we coped during this time? Which values have been important? Have we managed to protect the ideals of democracy, openness and humanity?

Fengslende sosiologi : Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler by Rye, Johan Fredrik

Posted By: lengen
Fengslende sosiologi : Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler by Rye, Johan Fredrik

Fengslende sosiologi : Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler by Rye, Johan Fredrik
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 293 Pages | PDF | 2.68 MB

"I sosiologien har fengselet alltid vært et attraktivt studieobjekt. Her demonstreres den sosiale virkelighetens grunnleggende begreper så klart og tydelig som få andre steder i det moderne samfunnet. Sosiale avvik og stigma, utstøting og integrering, kontroll og disiplin, makt og ulikhet er alle eksempler på sosiologiske nøkkelbegreper som krystalliseres i fengselets hverdagsliv. I antologien Fengslende sosiologi.

Hvorfor vokser steder? by Vareide, Knut

Posted By: lengen
Hvorfor vokser steder? by Vareide, Knut

Hvorfor vokser steder? by Vareide, Knut
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 217 Pages | PDF | 17.62 MB

"Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet. De fleste norske kommuner, byer, regioner og fylker forsøker å stimulere vekst og utvikling på sitt sted.

Barn og unge : By, sted og sosiomaterialitet by Evenstad, Randi; Knut Greve, Anne

Posted By: lengen
Barn og unge : By, sted og sosiomaterialitet by Evenstad, Randi; Knut Greve, Anne

Barn og unge : By, sted og sosiomaterialitet by Evenstad, Randi; Knut Greve, Anne
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 226 Pages | PDF | 1.11 MB

"Hva er barn og unges vilkår i byen? Hvilke betingelser gir byen for samspillet mellom mennesker og byens rom og steder? Hvilke sosiomaterielle vilkår for deltakelse finnes i institusjoner for barn og unge? Kan byrom, steder og sosiomaterialitet fungere på helt uventede måter for barn og unge? Tema for boken er samspillet mellom mennesker og rom, sted og sosiomaterialitet. Vi setter søkelys på byen som objekt og arena for barn og unges oppvekst og utfoldelser, som lek og andre mer utfordrende aktiviteter.

Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste by Sinding Aasen, Henriette; Magnussen, Anne-Mette

Posted By: lengen
Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste by 	Sinding Aasen, Henriette; Magnussen, Anne-Mette

Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste by Sinding Aasen, Henriette; Magnussen, Anne-Mette
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 293 Pages | PDF | 8.03 MB

"Det må prioriteres i helsetjenesten. Ressursene strekker ikke til alt man ønsker, og alt kan ikke gjøres samtidig. Men hva er avgjørende for hva som faktisk prioriteres? De overordnete politiske målsetningene om gode og likeverdige tjenester skal realiseres i et system som påvirkes av en rekke faktorer og mekanismer. Rettslig regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og funksjonsdeling – alt dette påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag.

Den engasjerte eleven : Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen by Kathrine Hundal, Anne

Posted By: lengen
Den engasjerte eleven : Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen by 	Kathrine Hundal, Anne

Den engasjerte eleven : Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen by Kathrine Hundal, Anne
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 252 Pages | PDF | 2.80 MB

"Lærelyst er nå blitt et sentralt begrep i skolepolitikken. Det skal satses på en skole der elever skal være motiverte, engasjerte og ha lyst til å lære. For at dette skal gjelde alle elever, må det legges vekt på en skole der elevene opplever mestring på bakgrunn av sine forutsetninger. Variasjon i undervisningen er viktig for at elevene skal føle mestring og dermed få lyst til å lære mer. Et viktig grunnlag for økt lærelyst finner vi i engasjement.

Fritid, frihet og fellesskap : Kunnskap og løsninger i lokalt kulturarbeid blant barn og unge by Hylland, Ole Marius

Posted By: lengen
Fritid, frihet og fellesskap : Kunnskap og løsninger i lokalt kulturarbeid blant barn og unge by 	Hylland, Ole Marius

Fritid, frihet og fellesskap : Kunnskap og løsninger i lokalt kulturarbeid blant barn og unge by Hylland, Ole Marius
Norsk | 2019 | ISBN: N/A | 189 Pages | PDF | 10.59 MB

Denne boken handler om muligheter, utfordringer og kunnskap i lokalt kulturarbeid blant barn og unge. Den beskriver kulturarbeid på kommunalt nivå, men viser også hvordan dette arbeidet tar sikte på å nå nasjonale kulturpolitiske mål som kvalitet, deltakelse, inkludering, mangfold og demokrati.